Xuất khẩu nhựa tăng 14,3% đạt 997 triệu USD trong tháng 2: Báo cáo của Plexconcil

Plastic exports rise 14.3% to $997M in February

Xuất khẩu nhựa của Ấn Độ đã tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 997 triệu USD trong tháng 2, nhờ vào sự gia tăng nhu cầu trong nhiều danh mục sản phẩm khác nhau, theo báo cáo của Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Nhựa (Plexconcil) vào thứ Sáu.

Điểm chính

  • Xuất khẩu nhựa tổng thể đạt 872 triệu USD vào tháng 2 năm 2023.
  • Các sản phẩm như nguyên liệu nhựa, phim và tấm nhựa, bao dệt và thảm trải sàn có sự tăng trưởng đáng kể.
  • Các danh mục như dụng cụ viết và văn phòng phẩm, sản phẩm tiêu dùng và gia dụng, tóc người và các sản phẩm liên quan gặp khó khăn trong việc đạt được tăng trưởng.
  • Sáng kiến PLEXCONNECT 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 7-9 tháng 6, đã nhận được phản hồi tích cực từ các nhà mua quốc tế.

Tăng trưởng xuất khẩu nhựa

Theo dữ liệu từ Plexconcil, xuất khẩu nhựa của Ấn Độ đã đạt 997 triệu USD trong tháng 2 năm 2024, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu gia tăng trong nhiều danh mục sản phẩm như nguyên liệu nhựa, phim và tấm nhựa, bao dệt và thảm trải sàn.

Thách thức trong một số danh mục

Mặc dù có sự tăng trưởng đáng kể trong nhiều danh mục, một số danh mục sản phẩm như dụng cụ viết và văn phòng phẩm, sản phẩm tiêu dùng và gia dụng, tóc người và các sản phẩm liên quan đã gặp khó khăn trong việc đạt được tăng trưởng trong cùng kỳ.

Sáng kiến PLEXCONNECT 2024

Giám đốc Điều hành Plexconcil, ông Sribash Dasmohapatra, cho biết: "Giữa những xu hướng biến động, xuất khẩu nhựa của Ấn Độ đã tăng trong tháng 2, đạt 997 triệu USD, tăng 14,3% so với năm trước. Các sáng kiến như PLEXCONNECT 2024 nhằm củng cố các kết nối toàn cầu. Dự kiến diễn ra từ ngày 7-9 tháng 6, PLEXCONNECT 2024 đã nhận được phản hồi tích cực từ các nhà mua quốc tế."

Sources

Tags
What do you think?
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What to read next